Kolfilterfläkt

När det kommer till att välja material, vitvaror och tillbehör till ett kök så är valmöjligheterna oändliga och det kan vara svårt att besluta sig. Det brukar vara enklare med det enbart visuella där funktionalitet och kvalitet inte behöver vara i fokus utan där det är utseendet och designen som är det primära. När det kommer till att välja köksfläkt är det dock inte bara designen som är viktig utan här spelar funktionaliteten en viktig roll. Det finns flera olika typer av fläktar så som exempelvis kolfilterfläkt och utsugsfläkt.

Kolfilterfläkt gör så att luften återcirkuleras vilket innebär att fläkten inte använder sig av en ventilationskanal för att få ut luften. Detta skiljer kolfilterfläkten från de andra fläktarna som finns på marknaden då majoriteten av dessa använder just den typen av ventilationssystem för att få bort matos. Det som också är så himla bra med en kolfilterfläkt är att du kan placera den vart du än vill över spisen, just för att den inte behöver anslutas till en ventilationskanal och skorsten vilket ger dig helt nya möjligheter.

Funkar i alla hem

Denna typ av fläkt är lämplig i alla olika sorters hushåll och passar både i små och större familjehus. Det är dock viktigt att du har tillåtelse att byta eller sätta in en kolfilterfläkt i din bostad och att du alltid kontrollera att det är en godkänd installation som gjorts.

Den unika funktionen och det ”magiska” filtrets syfte är att rena luften vid matlagning, från exempelvis fett och matos, innan luften återförs tillbaka till köket. Kolfilterfläktarna skiljer sig givetvis i prisklass och kvalitet vilket innebär att verkningsgraden också är olika. Allt matos kanske inte försvinner med en viss kolfilterfläkt medan en annan kolfilterfläkt tar bort det helt. Detta gör att du måste granska utbudet och se över fläktarnas kapacitet och förmåga när det kommer till rening av luften, innan du bestämmer dig för vilken du ska köpa.

Filter och ljud

För att få ut maximalt av en kolfilterfläkt krävs det att kolfiltret byts ut regelbundet och gärna relativt ofta. De flesta kolfilter kan enkelt tvättas i till exempel tvättmaskin och återanvändas tills dess att filtret är helt mättad, då behöver du investera i ett helt nytt. Fettfiltret som också finns i fläkten är enkelt att rengöra och behöver rengöras kontinuerligt. Något som också skiljer kolfilterfläktar från utsugsfläktar är ljudet, kolfilterfläktar har en tendens att ha ett högre bullrande ljud vilket som uppfattas som ett störningsmoment men som faktiskt generellt inte upplevs som störande överhuvudtaget.

Viktigt att tänka på

Det som är viktigt att tänka på innan man investerar i en kolfilterfläkt är att man har kännedom om att boendets övriga ventilation är på topp. Varför man ska tänka på detta är främst i och med att kolfilterfläkten gör så att luften återcirkuleras vilket innebär att luften stannar kvar i bostaden. Till skillnad från andra fläktar där luften ”försvinner”.

Energispara med en kolfilterfläkt

Utifrån ett energiperspektiv är kolfilterfläktar det optimala alternativet då denna typ av fläkt inte heller drar ut inomhusluft som är uppvärmd i bostaden. Detta i sin tur resulterar i lägre energikostnader och mindre energiförbrukning.

blanche-lite