Kolfilterfläkt rengöring

september 29, 2016 Kolfilterfläkt

Det är väldigt viktigt att kontinuerligt rengöra en kolfilterfläkt för att undvika brandrisken och för att slippa försämrad livslängd. Rekommendationen är att filtret ska rengöras två gånger per år. Köksfläktar får generellt sett utstå mycket påfrestningar varje dag när man lagar mat. Det är därför det är så viktigt att se till att man rengör den med jämna mellanrum. Gör man det undviker man flottbildning och smutsbeläggningar på fläkten.

Fettfiltret

Det är inte alls svårt att rengöra en kolfilterfläkt och det gör du hemma på några minuter. Du behöver bara något medel som är fettlösande och som kan ta bort fettet på fettfiltret. Du kan också med fördel lägga filtret i ett ”vattenbad” i diskhon exempelvis med diskmedel. Efteråt kan du även köra filtret i diskmaskinen. Det som är viktigt är att du inte har annat innehåll i diskmaskinen samtidigt då fettet från filtret då kan lägga sig på detta.

Kolfiltret

Det som skiljer kolfilterfläkten från andra fläktar är kolfiltret, vanligtvis brukar kolfiltret inte gå att tvätta och återvändas och måste där med bytas ut. Numera finns det dock några kolfilter där det är möjligt att tvätta det i diskmaskinen. Om kolfiltret är mättat så försämras kapaciteten och fläkten fungerar förstås då sämre, detta gör att matos, rök från spis och fett istället cirkulerar runt i bostaden. Det I sin tur resulterar till ett otrevligt klimat och en sämre lukt inomhus.

Stor brandrisk

Det viktigaste av allt är dock att tänka på konsekvenserna av att inte rengöra filerna i köksfläkten. Detta innebär en stor risk för brand genom att fett kan droppa ner på spisen och orsaka brand. Brand i köket är den vanligaste typen av bränder som förekommer i hemmen så detta är verkligen viktigt att tänka på.

blanche-lite